Letalska šola

Smo prva letalska šola ( LKK ) v Sloveniji, kjer se lahko piloti izšolajo za letenje z gyrocopterji.

Za pridobitev Slovenske ULN licence za gyrocopterje je potrebno opraviti teoretični tečaj in izpit ( 60 ur ). Po opravljeni teoriji, pa se kandidat vpiše v šolski register šole letenja, nakar se prične z letenjem. Predviden nalet kandidata je cca.od 30 ur .

Za vse informacije pokličite 041 663 253 – Boštjan

Teoretični del

Pogoj za pristop k teoretičnemu delu je dopolnjenih 16 let starosti, veljavno zdravniško spričevalo I. ali II. razreda in vpis v register učencev.

Predavanja bodo potekala po dogovoru in se zaključila z internimi izpiti iz posameznih predmetov, in sicer:

 1. osnove teorije letenja
  spoznali boste temeljne zakonitosti aerodinamike, sestavo atmosfere, zmogljivosti letal v vseh fazah leta, krmila letal, mehaniko leta itd.
 2. konstrukcije in materiali
  spoznali boste različne izvedbe konstrukcij letal, materiale za gradnjo letal, posamezne dele letal, obremenitve konstrukcije letal itd.
 3. letalski inštrumenti
  podrobneje boste spoznali glavne in pomožne letalske inštrumente, njihovo izvedbo, princip delovanja itd.
 4. pogonska skupina
  spoznali boste konstrukcije in izvedbe letalskih motorjev, njihov princip delovanja in vzdrževanje, vrste letalskih propelerjev, letalskega goriva itd.
 5. letalska navigacija
  spoznali boste metode, načrtovanje, pripravo in izvedbo letalske navigacije, zakonitosti letalskih zemljevidov in pravilno uporabo le-teh med izvedbo poleta itd.
 6. letalska meteorologija
  spoznali boste sestavo atmosfere, meteorološke dejavnike, vremenske pojave, kot so oblaki in veter, vrste zračnih mas, pravilno upoštevanje vpliva vremena na izvedbo leta, nevarne vremenske pojave, meteorološke napovedi, karte in branje le-teh itd.
 7. postopki v sili in prva pomoč
  spoznali boste pravilne postopke v sili, kot so odpoved motorja, požar v kabini, postopke v primeru izven letaliških pristankov, pristankov na vodno gladino in postopki v nudenju prve pomoči udeležencev nesreč itd.
 8. radiofonija
  spoznali boste osnove radiofonije, tehnike uporabe radijske postaje in mikrofona, tehniko prenosa sporočil, uporabo standardnih besed in fraz, uporabo frazeologije v posameznih fazah leta, frazeologije v primerih postopkov v sili itd.
 9. letalski predpisi
  spoznali boste veljavno zakonodajo v letalstvu, uporabo letalskih predpisov, dokumente letala in pilota, ki so potrebni za letenje, pravila oznak državne pripadnosti letal, registracijske oznake letal, pravila v zraku, predpise kontrole zračnega prometa in upoštevanje le-teh itd.

Nakar se prične praktični del …